Hypotheekvormen

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheek  met een gelijkblijvende bruto hypotheeklast. Je betaalt periodiek (in de regel per maand) een vast bedrag aan hypotheekrente en aflossing.

Naarmate de looptijd vordert ga je meer aflossen en minder hypotheekrente betalen.

Een annuïteit is dus een vast bedrag aan rente en aflossing dat periodiek wordt betaald. De annuïteit (het vast te betalen bedrag) kan alleen veranderen, als de rente wijzigt (na afloop van een rentevaste periode).

In het begin bestaat het grootste deel uit hypotheekrente en een klein deel uit aflossing.

Naarmate de looptijd vordert, wordt een steeds groter deel van dit maandbedrag gebruikt voor aflossing en dus een kleiner deel voor rentebetalingen. Het bedrag dat je geleend hebt wordt steeds lager, omdat je stapje voor stapje het geleende geld terugbetaalt.

Hoewel je bij een annuïteitenhypotheek iedere maand hetzelfde bedrag betaalt, ben je in de praktijk iedere maand een beetje duurder uit. In de loop van de tijd stijgt namelijk de netto hypotheeklast omdat het belastingvoordeel afneemt. Alleen de rente is namelijk aftrekbaar van de belasting.

Het belastingvoordeel wordt gaandeweg steeds kleiner, omdat je steeds minder rente betaalt.

Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuïteit in het begin vooral uit hypotheekrente en aan het eind vooral uit aflossing.

Afbeeldingsresultaten voor linaire hypotheek afbeelding

Voordelen annuïteitenhypotheek

 • lage lasten aan het begin van de looptijd. Het (aftrekbare) rentecomponent  is hoog in de beginperiode. Naarmate de tijd vordert betaal je meer aflossing (niet aftrekbaar).
 • Zekerheid van (hoogte van de) aflossing
 • De annuïteitenhypotheek is goed te vergelijken (transparant)
 • Hypotheek is makkelijk  mee te nemen bij verhuizing.

Nadelen annuïteitenhypotheek

 • De annuïteitenhypotheek is fiscaal minder gunstig als je dit vergelijkt met hypotheekvormen met vermogensopbouw.
 • het fiscaal voordeel van de annuïteitenhypotheek neemt af gedurende de looptijd. Het aflossingsbestanddeel stijgt namelijk
 • Netto lasten stijgen gedurende de looptijd (de bruto lasten blijven gelijk). Het fiscale voordeel neemt namelijk af.

 

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek betaal je een vast bedrag per maand aan aflossing. Naast de aflossing betaal je rente over de “resterende hypotheek”. Bij de start van de lineaire hypotheek zijn de maandelijkse lasten dus het hoogst.

Naarmate de tijd verstrijkt wordt de hypotheek steeds lager en gaan de lasten dus ook (substantieel) naar beneden.

Bij een lineaire hypotheek los je sneller af dan bij een annuïteitenhypotheek. Veelal gelden wel dezelfde rentepercentages als bij een annuïteitenhypotheek.

De lineaire hypotheek is een hypotheek  met een dalende bruto hypotheeklast. Je betaalt periodiek (per maand) een vast bedrag aan aflossing en hypotheekrente over de uitstaande hypotheek.

Aan het begin van de looptijd is de hypotheek nog het hoogst en betaal je relatief veel rente (naast de aflossing).

Naarmate de looptijd verstrijkt neemt de hypotheeksom af en betaal je dus minder hypotheekrente.

De aflossing is een vast bedrag per maand. Aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afgelost. De aflossing is vrij simpel te berekenen. Je deelt de hoogte van de hypotheek door het aantal termijnen van de hypotheek (veelal 360 maanden => 30 jaar).

Vaak wordt er een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten welke gelijk loopt met de dalende hypotheeksom.

Afbeeldingsresultaten voor linaire hypotheek afbeelding

Voordelen lineaire hypotheek

 • Afnemende maandlasten gedurende de looptijd
 • Zekerheid van (de hoogte van de) aflossing
 • Makkelijk te vergelijken (transparante hypotheekvorm)
 • Te combineren met andere hypotheekvormen

Nadelen lineaire hypotheek

 • Hoge maandlasten aan het begin van de looptijd
 • Het fiscaal voordeel neemt snel(ler) af (in vergelijking met bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek).

 

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek los je (logischerwijze) niet af. Je betaalt alleen hypotheekrente over de hypotheek.

Aan het einde van de looptijd dient de hypotheek te worden afgelost uit eigen middelen of uit verkoop van de woning (als de hypotheek niet wordt verlengd).

De maandelijkse lasten zijn la(a)g(er) dan bij andere hypotheekvormen.

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt er niet tussentijds afgelost zoals bij de annuïteiten- of lineaire hypotheek. Het risico voor de bank (en klant) wordt dus tussentijds niet lager. Er is tevens geen tussentijdse waarde opbouw in beleggingen of spaarvoorzieningen.

Gedurende de looptijd wordt alleen hypotheekrente  betaald over het geleende bedrag. Deze is gelijkblijvend tenzij na afloop van een rentevaste periode de hypotheekrente verandert.

De hoogte van de hypotheekrente bij een aflossingsvrije hypotheek is geregeld hoger dan voor een lineaire hypotheek of een annuïteiten hypotheek.

In het verleden werden vele aflossingsvrije hypotheken afgesloten in combinatie met beleggingen en/of levensverzekeringen. Dit betrof dan vaak een beleggingshypotheek of levenhypotheek.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • lage lasten (je betaalt alleen hypotheekrente)
 • Geen verplichte aflossingen
 • (Veelal) geen verplichte beleggings- of spaarverzekering
 • Te combineren met andere hypotheekvormen.
 • Makkelijk te vergelijken.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • Rentebetalingen blijven doorlopen
 • De aflossing aan het einde (of gedurende) van de looptijd is niet geregeld
 • Als er geen hypotheekrente aftrek meer is, stijgen de maandlasten fors
 • Grotere kans tot het risico dat de woning “onder water” komt te staan
×